Guds nærver (21.06.09)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i