Den første, Den siste og Den levande (23.08.09)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i