Fokus på oppdraget (04.10.09)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i