Lev i velvilje - hjå Gud og menneske (31.01.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i