Vi er ikkje kalt frå død, men til liv (25.04.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i