Guds herlegdom (18.08.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i