Kjent av Gud (19.09.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i