Guds erfarbare nærvær (03.10.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i