Guds ansikt - er Jesus (31.10.10)

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i