Vår visjon PDF Skriv ut E-post

 

 

Kortversjonen av vår visjon vert uttrykt i fylgjande fire punkt:

 

* Vere til glede for Faderen
Joh. 4.34; 5.19 og 30; Ef. 2.10; Åpb. 4.11


* Utruste dei heilage til teneste
Ef. 4.11-16; Apgj. 2.42; 1 Pet. 4.10


* Samle og velsigne alt Guds folk
Jer. 51.27; 1 Kor. 12.20-21; Ef. 1.10; 3.18; 1 Joh. 4.7 ? 5.4


* Be og leve Guds rike ut til Sandane og like til enden av verda
Matt. 3.3; 8.28; 28.18-20; Mark. 16. 15-19; Joh. 14.12-15; 1 Kor. 12-14

 

 

 

 

 

 

 

Fellesskapskyrkja er
medlem i